VIZĂ DE SCURTĂ ȘEDERE TIP C
Pentru o călătorie în Turcia, pe cale terestră sau maritimă, cetățenii Republicii Moldova trebuie să obțină mai întîi o viză de la Ambasada Republicii Turcia la Chișinău. Pentru a primi o viză pe termen scurt (care permite aflarea pe teritoriul țării pentru o perioadă care să nu depășească 90 de zile), la Secția Consulară trebuie depuse următoarele documente:
Documente necesare:
În cazul unei excursii turistice:
1. Formularul de cerere pentru viză, completat, cu o fotografie tip pașaport 3x4cm. Descarcă formularul de cerere: limba rusă, limba engleză.
2. Pașaportul și o copie a paginii care conține datele de identificare. Termenul de valabilitate al pașaportului trebuie să fie de cel puțin un an.
3. Copia certificatului de naștere.
4. Dovada rezervării unei camere la hotel sau copia vizei de reședință în Turcia a persoanei care invită.
5. Certificat privind pașapoartele eliberate anterior (eliberat de Biroul de pașapoarte de la locul de reședință sau la adresa: Chișinău, str. Alexandru cel Bun 56).
6. Taxa consulară este de 45 de euro.
 
Important: în cazul călătoriilor aeriene, turiștii pot obține o viză la sosirea pe aeroport, pentru aceasta sînt necesare următoarele acte:
1. Pașaportul, valabil pentru cel puțin un an după expirarea vizei, și o copie a pașaportului.
2. Două fotografii color tip pașaport.
3. Dovada rezervării de bilete de avion dus-întors.
4. Dovada rezervării unei camere la hotel.
5. Dovada deținerii mijloacelor financiare proprii (de preferință în numerar). Suma minimă necesară este de 50 euro pe zi.
6. Taxa consulară este de 20 de euro sau 30 USD.

Pentru călătorii în scopul transportului de marfă:
1. Formularul de cerere pentru viză, completat, cu o fotografie tip pașaport 3x4cm (Descarcă formularul de cerere.)
2. Scrisoare oficială de la AITA.
3. Scrisoare de la compania de transport.
4. Pașaportul, valabil pentru cel puțin un an după expirarea vizei, și o copie a pașaportului.
5. O copie xerox a certificatului de naștere al șoferului.
 
 
Dacă cetăţeanul Republicii Moldova are intenţia să stea mai mult decît termenul indicat în viză, el este obligat să îndeplinească formalităţile necesare pentru prelungirea dreptului de şedere temporară, după obţinerea vizei respective la Ambasada Republicii Turcia în Republica Moldova.

Legislația Republicii Turcia în ceea ce privește cetățenii străini este foarte strictă. Aceasta prevede sancțiuni administrative sau penale, după care urmează expulzarea din țară. Permisele de şedere sînt eliberate de către Poliţia pentru străini (Yabancilar Şubesi) din cadrul Direcţiei Generale a Siguranţei din raza localităţii de domiciliu din Turcia.

Durata de şedere, admisă în Republica Turcia, este stipulată în viză sau în permisul de şedere. Şederile ilegale în spaţiul turcesc sînt pedepsite, atrăgînd după sine expulzarea de pe teritoriul ţării şi, după caz, aplicarea interdicţiei de intrare.
VIZĂ DE LUNGĂ ȘEDERE TIP D
Documente necesare:
 Pentru cetățenii care doresc să plece în scop de muncă la domiciliu:
1. Originalul contractului, trimis de partea turcă. Modelul contractului poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Muncii din Turcia.
2. Scrisoarea de cerere de la angajator, completată, cu antetul companiei, adresată Secției Consulare a Ambasadei Republicii Turcia (original).
3. Pașaportul și o copie a paginii care conține informațiile de identificare. Termenul de valabilitate al pașaportului trebuie să fie de cel puțin un an.
4. O copie a actului de identitate (kimlik) al angajatorului (dacă veți lucra la domiciliu) + copia vizei de reședință a angajatorului (işverenin ikametgah ilmuhaberi).
5. Certificat privind pașapoartele eliberate anterior (eliberat de Biroul de evidenţă şi documentare a populaţiei din raza de domiciliu sau la adresa: Chișinău, str. Alexandru cel Bun 56).
6. În cazul obținerii autorizației de eliberare a vizei, taxa consulară este de 105 de euro.
 
 Pentru cetățenii care doresc să plece în scop de muncă în cadrul unei întreprinderi/companii:

1. Originalul contractului, trimis de partea turcă. Modelul contractului poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Muncii din Turcia.
2. Scrisoarea de cerere de la angajator, completată, cu antetul companiei, adresată Secției Consulare a Ambasadei Republicii Turcia (original).
3. Pașaportul și o copie a paginii care conține informațiile de identificare. Termenul de valabilitate al pașaportului trebuie să fie de cel puțin un an.
4. O copie a vizei de reședință a angajatorului.
5. Certificat privind pașapoartele eliberate anterior (eliberat de Biroul de evidenţă şi documentare a populaţiei din raza de domiciliu sau la adresa: Chișinău, str. Alexandru cel Bun 56).
6. În cazul obținerii autorizației de eliberare a vizei, taxa consulară este de 105 de euro.
7. Specimenele semnăturilor companiei (Şirkete ayıt imza örneği sirküleri)
8. Certificatul cu privire la impozitele companiei (Şirket vergi levhası fotokopisi)
9. Copia certificatului de înregistrare al companiei (Şirket faaliyet belgesi fotokopisi)
 
Atenție!
Documentele enumerate de mai sus se examinează de către Ambasada Republicii Turcia în cel mai scurt timp. În cazul aprobării lor, veți fi contactat de un reprezentant al secției consulare, care vă va comunica numărul dosarului dvs., pe care va trebui să-l transmiteți angajatorului dvs. După ce veți primi numărul dosarului, angajatorul trebuie să prezinte la Ministerul Muncii din Turcia setul de documente necesare pentru angajarea unui cetățean străin în Turcia, pregătit din timp. Expedierea documentelor se efectuează online în termen de 10 zile.

În cazul în care angajatorul nu va reuși să trimită documentele în termen de 10 zile din momentul în care vi s-a comunicat numărul dosarului, vi se va refuza acordarea vizei de lucru de către autoritățile competente din Turcia.

Decizia de a acorda sau de a refuza eliberarea vizei o emite Ministerul Muncii în comun cu ministerele de externe și de interne ale Turciei. Răspunsul la cererea de acordare a vizelor de lucru poate fi obținut în 1-6 luni.
 
Pentru transportatorii auto (viza cu intrări multiple):
1. Formularul de cerere pentru viză, completat, cu o fotografie tip pașaport (3x4 cm). Descarcă formularul de cerere: limba rusă, limba engleză.
2. Pașaportul și o copie a paginii care conține datele de identificare. Termenul de valabilitate al pașaportului trebuie să fie de cel puțin un an.
3. Polița de asigurare în original, valabilă pentru minim 6 luni, și o copie a acesteia.
4. Contractul original (sau copia legalizată la notar), încheiat între companiile moldovenească și turcă.
5. Invitație personală, trimisă de compania turcă, scrisă pe o foaie cu antetul firmei (original).
6. O copie a licenței de transport.
7. O copie a certificatului de înmatriculare a vehiculului.
8. Scrisoare de la compania de transport din Moldova (original).
9. Scrisoare de la AITA sau ANTA (original).
10. O copie a permisului de conducere internațional.
11. O copie a certificatului de conformitate al vehiculului (EURO3, EURO4, EURO5).
12. O copie a certificatului de înregistrare a companiei.
13. O copie a ștampilei circulare și semnătura conducătorilor companiei turce.
14. O copie a certificatului de naștere al șoferului.
15. Taxa consulară este de 155 de euro.
 
Pentru cei care pleacă să studieze la universitate:
Lista documentelor necesare pentru studenții înscriși pe locurile cu finanțare de la buget:
1. Pașaportul și o copie a paginii care conține datele de identificare. Termenul de valabilitate al pașaportului trebuie să fie de cel puțin un an.
2. O fotografie tip pașaport (3x4 cm).
3. Formularul de cerere pentru viză, completat.
4. Documente care confirmă înscrierea la universitatea turcă.
5. Viza se eliberează gratuit.
 
Documente suplimentare solicitate de universitățile turce:
• Certificatul de absolvire a școlii/liceului, tradus în turcă și legalizat la notar.
• Certificat medical, tradusă în turcă și legalizat la notar.
• Certificatul medical privind prezența sau absența infecției cu HIV.
• Transcrierea notelor din ultimii 3 ani, cu indicarea numărului de ore pe săptămînă, tradusă în limba turcă și legalizată la notar.
 
Lista documentelor necesare pentru studenții înmatriculați pe bază de contract:
1. Pașaportul și o copie a paginii care conține datele de identificare. Termenul de valabilitate al pașaportului trebuie să fie de cel puțin un an.
2. O fotografie tip pașaport (3x4 cm).
3. Formularul de cerere pentru viză, completat.
4. Documente care confirmă înscrierea la o universitate turcă.
Atenție!
Pentru a obține o viză de student, cei înmatriculați pe bază de contract urmează să se adreseze în prealabil la Secția Consulară, de preferință în termen de 2-3 luni. În cazul obținerii autorizației de eliberare a vizei, taxa consulară este de 45 de euro.
 
În cazul căsătoriei cu un cetățean al Turciei pe teritoriul Republicii Moldova:
Prima etapă: notificarea autorităților turce despre căsătoria în Republica Moldova
1. Certificatul de căsătorie, formular multilingv. Se eliberează de Serviciul Stare Civilă, situat la adresa: Chișinău, str. Mihai Viteazul 11.
2. Certificatul de naștere, formular multilingv. Se eliberează de Serviciul Stare Civilă, situat la adresa: Chișinău, str. Mihai Viteazul 11.
3. Certificatul de divorț (dacă ați fost căsătorit/ă). Documentul original trebuie legalizat cu Apostilă la Ministerul Justiției (31 august, 82/Chișinău) și tradus în limba turcă.
4. O copie a actului de identitate (nüfus cüzdani) a soțului.
5. Pașaportul și o copie a paginii care conține datele de identificare.
6. Cîte 2 copii xerox ale tuturor documentelor prezentate.
 
Procesul durează aproximativ o lună.

În cazul unei interdicții de intrare în Turcia, primite anterior, puteți solicita eliminarea interdicției în baza căsătoriei cu un cetățean al Turciei.

Etapa a doua: Anularea interdicției de intrare în Turcia, în baza căsătoriei cu un cetățean al Turciei.
1. O fotografie tip pașaport (3x4cm).
2. Certificat privind pașapoartele eliberate anterior (se eliberează de Biroul de evidenţă şi documentare a populaţiei din raza de domiciliu sau la adresa: Chișinău, str. Alexandru cel Bun 56).
3. O copie a certificatului de căsătorie.
4. Pașaportul și o copie a paginii care conține datele de identificare.
5. O copie a actului de identitate (kimlik) a soțului.
 
Atenție!
Documentele prezentate de dvs. se trimit la Secția consulară a Direcției Generale de Securitate a Turciei, care urmează să emită decizia cu privire la acordarea vizei sau refuzul acesteia. Procesul durează cîteva luni. În cazul obținerii autorizației de eliberare a vizei, taxa consulară este de 45 de euro.
 
În cazul căsătoriei cu un cetățean turc în Turcia:
1. Certificatul de naștere (format multilingv) Mihail Viteazul, 11/1;
2. Certificatul de capacitate matrimonilă multilingv (de la ARHIVA din raza de domiciliu);
3. Certificat de cazier judiciar (Chișinău,str. Hâncu 3);
4. Certificatul de divorț (dacă ați fost căsătorit).
 
Actele menționate la punctele 3, 4 trebuie legalizate cu apostilă la Ministerul Justiției al Republicii Moldova (str. 31 august 1989, № 82 Tel.: 20-14-56), traduse în limba turcă și autentificate la notar.

Pentru reîntregirea familiei:
1. O fotografie tip pașaport (3x4 cm).
2. Pașaportul și o copie a paginii care conține datele de identificare.
3. O copie a certificatului de naștere.
4. Certificat privind pașapoartele eliberate anterior (se eliberează de Biroul de evidenţă şi documentare a populaţiei din raza de domiciliu sau la adresa: Chișinău, str. Alexandru cel Bun 56).
5. O copie a certificatului de căsătorie al mamei sau al sorei cu un cetățean turc și o copie a vizei de reședință a ei în Turcia.
6. O copie a actului de identitate (kimlik) a mamei sau sorei (dacă dispune de cetățenie turcă), în caz contrar se prezintă o copie a permisului de ședere în Turcia.
7. Declarația autentificată notarial a mamei sau sorei precum că este de acord să-şi asume obligaţia de a acoperi toate cheltuielile în timpul sejurului dvs. în Turcia.
 
Atenție!
Documentele prezentate de dvs. se trimit la Secția consulară a Direcției Generale de Securitate a Turciei, care urmează să emită decizia cu privire la acordarea vizei sau refuzul acesteia. Procesul durează cîteva luni. În cazul obținerii autorizației de eliberare a vizei, taxa consulară este de 45 de euro.
 
Pentru achiziționarea de bunuri imobiliare:
1. O fotografie tip pașaport (3x4 cm).
2. Pașaportul și o copie a paginii care conține datele de identificare.
3. Certificat privind pașapoartele eliberate anterior (se eliberează de Biroul de evidenţă şi documentare a populaţiei din raza de domiciliu sau la adresa: Chișinău, str. Alexandru cel Bun 56).
4. O copie TAPU.
5. O copie a vizei de reședință și a actului de identitate a persoanei de contact din Turcia (cetățean turc), care ar putea să vă caracterizeze și să răspundă la întrebări referitoare la persoana dvs.
6. Extras bancar sau certificat privind veniturile.

Atenție!
Documentele prezentate de dvs. se trimit la Secția consulară a Direcției Generale de Securitate a Turciei, care urmează să emită decizia cu privire la acordarea vizei sau refuzul acesteia. Procesul durează cîteva luni. În cazul obținerii autorizației de eliberare a vizei, taxa consulară este de 45 de euro.
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci.

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue.

Morbi neque. Aliquam erat volutpat. Integer ultrices lobortis eros. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin semper, ante vitae sollicitudin posuere, metus quam iaculis nibh, vitae scelerisque nunc massa eget pede. Sed velit urna, interdum vel, ultricies vel, faucibus at, quam. Donec elit est, consectetuer eget, consequat quis, tempus quis, wisi. In in nunc. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos.

Donec ullamcorper fringilla eros. Fusce in sapien eu purus dapibus commodo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Cras faucibus condimentum odio. Sed ac ligula. Aliquam at eros. Etiam at ligula et tellus ullamcorper ultrices. In fermentum, lorem non cursus porttitor, diam urna accumsan lacus, sed interdum wisi nibh nec nisl. Ut tincidunt volutpat urna.

Mauris eleifend nulla eget mauris. Sed cursus quam id felis. Curabitur posuere quam vel nibh. Cras dapibus dapibus nisl. Vestibulum quis dolor a felis congue vehicula. Maecenas pede purus, tristique ac, tempus eget, egestas quis, mauris.

Curabitur non eros. Nullam hendrerit bibendum justo. Fusce iaculis, est quis lacinia pretium, pede metus molestie lacus, at gravida wisi ante at libero.

Quisque ornare placerat risus. Ut molestie magna at mi. Integer aliquet mauris et nibh. Ut mattis ligula posuere velit. Nunc sagittis. Curabitur varius fringilla nisl.

Duis pretium mi euismod erat. Maecenas id augue. Nam vulputate. Duis a quam non neque lobortis malesuada. Praesent euismod. Donec nulla augue, venenatis scelerisque, dapibus a, consequat at, leo. Pellentesque libero lectus, tristique ac, consectetuer sit amet, imperdiet ut, justo. Sed aliquam odio vitae tortor. Proin hendrerit tempus arcu.
© 2014 Toate drepturile rezervate

Imaginile de pe site au un caracter orientativ şi nu reprezintă obligaţii contractuale.

ererereer